Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου στις 6 Φεβρουαρίου. Ποια θέματα θα συζητηθούν

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 στις 18:00 στο δημαρχείο της πόλης (Βασ. Σοφίας & Δ. Μόσχα).

 

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου από το Δήμο, στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Διαγραφή οφειλής από παράβαση ΚΟΚ (υπόθεση: Κρανά Σοφία).
 2. Διαγραφή οφειλής από παράβαση ΚΟΚ και επαναβεβαίωση αυτής (υπόθεση: Εγγλέζος Ευστράτιος).
 3. Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής από ειδικό φόρο 2% (υπόθεση: Επιχείρηση «ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝ. ΜΟΛΦΕΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», Golden Hall).
 4. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής για δημοτικό τέλος 0,5% (υπόθεση: Αγγελής Αθανάσιος).
 5. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (υπόθεση: Μιχαλόπουλος Λεωνίδας).
 6. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (υπόθεση: Μιχαλόπουλος Μιχαήλ).
 7. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης οικογενειακού τάφου (υπόθεση: Αντωνόπουλος Πέτρος).
 8. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακείου (υπόθεση: Λιόλιος Δημήτριος).
 9. Διαγραφή μέρους 10ης δόσης – Εισφορά σε χρήμα χρηματικός κατάλογος 447/2017 (υπόθεση: Ιωάννης Οιονομίδης).
 10. Διαγραφή μέρους 10ης δόσης – Εισφορά σε χρήμα χρηματικός κατάλογος 447/2017 (υπόθεση: Σπυρίδων Πινακουλάκης).
 11. Διαγραφή μέρους 10ης δόσης – Εισφορά σε χρήμα χρηματικός κατάλογος 447/2017 (υπόθεση: Πηνελόπη Στρατουδάκη).
 12. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν από καταβολή για σύνδεση με τον αγωγό αποχέτευσης (υπόθεση: Νικολοπούλου Χριστίνα).
 13. Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου ανακομιδής μετά την παρέλευση της τριετίας από τον ενταφιασμό (υπόθεση: Πανωραία Μολυβιάτη).
 14. Καταβολή ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων στους δικαιούχους, χρονικής περιόδου από 01/09/2017 έως 31/12/2017.
 15. Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου – Αμαρυσία Άρτεμις (ΟΚΟΙΠΑΔΑ)».
 16. Εκπροσώπηση του Δήμου Αμαρουσίου σε σύνοδο των Δημάρχων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων που διοργανώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας WHO στην Κοπεγχάγη στις 12 &13 Φεβρουαρίου.
 17. Συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων που θα πραγματοποιηθεί στις 20 & 21 Απριλίου 2018 στο Διδυμότειχο.
 18. Έγκριση ή μη διοργάνωσης για 5η συνεχή χρονιά των Αγώνων Δρόμου «Σπύρος Λούης».
 19. Έγκριση ή μη μελέτης για «Δαπάνες Εστίασης για Εκδηλώσεις – Αθλητικές Εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου».
 20. Έγκριση ή μη ανανέωσης της ετήσιας συνδρομής του Δήμου Αμαρουσίου στην ιστοσελίδα της εταιρείας «Σ. Καραγιλάνης Μον. ΕΠΕ», στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της εταιρείας «ΔήμοςΝΕΤ Βάση Δεδομένων Μον. ΕΠΕ» (υπηρεσία e-postirixis και βάση δεδομένων της), στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της εταιρείας «Νομική Βάση Πληροφοριών ΕΠΕ» (Νομοτέλεια), στην ηλεκτρονική βάση νομικών πληροφοριών e-dimos και στην ιστοσελίδα πολεοδομικού και τεχνικού περιεχομένου της εταιρείας «Δομική Ενημέρωση Α.Ε.».
 21. Έγκριση ή μη παροχής υπηρεσιών ανοικτής γραμμής δημότη.
 22. Έγκριση σύναψης σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.» για τη διέλευση οχημάτων του Δήμου από την Αττική Οδό.
 23. Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 5703 / 6-2-2017 σύμβασης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ».
 24. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση διοικητικών υπηρεσιών (εκπαίδευσης και πολιτισμού) του Δήμου Αμαρουσίου.
 25. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών.
 26. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή A/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου».
 27. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Άρτεμις” (ΟΚΟΙΠΑΔΑ)».
 28. Ανάκληση της με αριθ. 648/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω του εκ παραδρομής μη ορισμού εκπροσώπου μειοψηφίας στην επιτροπή καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2018.
 29. Συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
 30. Καθορισμός μηνιαίων εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και αποζημίωσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Άρτεμις” (ΟΚΟΙΠΑΔΑ) για το οικονομικό έτος 2018.
 31. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2018 συνεχιζόμενα.
 32. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2018.
 33. Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθ. 476/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης παράτασης της σύμβασης «Επικαιροποιήσεις κυκλοφοριακών μελετών Πολεοδομικών Ενοτήτων στον Δήμο Αμαρουσίου».
 34. Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. 564/20217 περί «Καταβολής της παροχής γάλακτος σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Αμαρουσίου».
 35. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής προστασίας (πυρασφάλεια).
 36. Έγκριση ή μη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμαρουσίου.
 37. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 100/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 38. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε ιδιώτη της υπηρεσίας για τον καθαρισμό και αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας.
 39. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄ αρ. 05/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά στην πρώτη (1η) τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2018.
 40. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄αρ. 06/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά στην πρώτη (1η) αναμόρφωση του Ετήσιου Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2018.
 41. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄ αρ. 07/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά στην κατάρτιση και έγκριση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Επιχείρησης, οικονομικού έτους 2018, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.
 42. Έγκριση ή μη της 1/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου σε σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (OTKZ) για την περισυλλογή των εγκαταλειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου».
 43. Έγκριση ή μη της 2/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστούς χώρους του Δήμου Αμαρουσίου».
 44. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε τμήμα του Ο.Τ. 107».
 45. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Εναρμόνιση χρήσεων γης σύμφωνα με ΓΠΣ Αμαρουσίου για τις ιδιοκτησίες με πρόσωπο στη Λεωφόρο Κύμης στην περιοχή Κάτω Ψαλίδι Αμαρουσίου».
Share