Σημαντική αντιπλημμυρική παρέμβαση ολοκληρώθηκε σε τμήμα της οδού Φραγκοκκλησίας στην περιοχή του Παραδείσου Αμαρουσίου

Ολοκληρώθηκαν τα έργα επέκτασης αγωγού όμβριων υδάτων, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς στο τμήμα μεταξύ Αιγιαλείας και Γρανικού στην πολεοδομική ενότητα του Παραδείσου, που αποσκοπούν στην απορροή και την αποφυγή λιμναζόντων υδάτων

Μετά το πέρας των έργων πραγματοποιήθηκαν και εργασίες ασφαλτόστρωσης επί της οδού Φραγκοκκλησιάς στο τμήμα από την οδό Γρανικού έως την Αμαρουσίου – Χαλανδρίου.

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου σημειώνει: «Τα αντιπλημμυρικά έργα στην πόλη μας υλοποιούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας. Είναι έργα απαραίτητα για την ασφάλεια των συμπολιτών μας και αφορούν σε όλες τις γειτονιές του Αμαρουσίου. Στόχος είναι, αυτή η διοικητική πενταετία να χαρακτηριστεί ως η πενταετία των μεγάλων και μικρότερων έργων υποδομών, που βελτιώνουν καθοριστικά την ποιότητα ζωής στην πόλη μας».

Share