Πόσο ενοίκιο πληρώνει το Υπουργείο Παιδείας στο Μαρούσι;

Το συνολικό ποσό των 4.368.983,34 €  από 4.158.332,40 € πέρσι το 2023 (καθώς προβλέπεται ετήσια  αύξηση του ενοικίου  κατά 79.135,77€), θα κληθεί να πληρώσει το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως  ετήσιο ενοίκιο, σε Τράπεζα  για το χρονικό διάστημα 01-01-2024 έως 31-12-2024, στο κτήριο, στο Μαρούσι, όπου στεγάζει τις δικές του υπηρεσίες.

Το κτήριο μισθώθηκε  στο  υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων  από   Τράπεζα στις 12-5-2014. Η μίσθωση λήγει στις 12-5-2034.

Πριν πουληθεί στην Τράπεζα από το ΤΑΙΠΕΔ,  το συγκεκριμένο κτήριο ανήκε στο δημόσιο, οπότε από το 2007 που οι υπηρεσίες  μετακόμισαν  από την Μητροπόλεως στο Μαρούσι  το υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων είχε απαλλαγεί από τον “βραχνά” του ενοικίου.

Το  ιστορικό κτήριο στην οδό Μητροπόλεως ανήκει στην εκκλησία , οπότε το υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέχρι το 2007 κατάβαλε μηνιαίο ενοίκιο.

Σήμερα στο ιστορικό ακίνητο στην οδό Μητροπόλεως 15  λειτουργεί  5άστερο  ξενοδοχείο.

Το ΙΕΠ

Το ΙΕΠ, σύμφωνα με τον ν. 3966/2011 (Α‘ 118) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Εδρεύει σε κτίριο εννέα ορόφων και συγκεκριμένα στους ορόφους 4 έως 9, επί της οδού Τσόχα 36 στην Αθήνα, σύμφωνα με την από 7-3-2012 υπογραφείσα «σύμβαση παραχώρησης χωρίς αντάλλαγμα της χρήσης οριζόντιων ιδιοκτησιών εντός ευρύτερου ακινήτου» μεταξύ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του ΙΕΠ (ΑΔΑ: ΩΑΛ6ΟΞΛΔ-ΝΟΓ).

Τέλος, επισημαίνεται ότι το ΙΕΠ δεν μισθώνει κάποιο άλλο ακίνητο. Ως εκ τούτου, η δαπάνη αναφορικά με μισθώματα ακινήτων για την στέγαση του ΙΕΠ είναι μηδενική.

Το ΙΚΥ

Ο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών από τον Μάιο του 2005, σε έκταση 10.000τ.μ.. Το οικόπεδο του εν λόγω κτιρίου παραχωρήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Επιπλέον, μισθώνει ακίνητα τόσο στην Αθήνα (Μητροπόλεως 26-28, τ.μ. 1460) με μηνιαίο μίσθωμα 15.450,00 ευρώ, όσο και στον Ασπρόπυργο (Αποθήκες Βιβλίων και Χάρτου, Θέση Μαγούλα και Κύριλλος, σύνολο τ.μ. 17.989,54) με μηνιαίο μίσθωμα 71.407,65 ευρώ.

ΤΟ ΙΝΕΔΙΒΙΜ

 

Γενικά Αρχεία του Κράτους 

Για τις ανάγκες της στέγασης των 58 Υπηρεσιών των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών) χρησιμοποιούνται συνολικά 113 κτήρια εκ των οποίων τα 57 είναι ιδιόκτητα ή παραχωρημένα και τα 56 μισθωμένα.

Το ετήσιο κόστος των μισθωμάτων για το έτος 2022 ανέρχεται συνολικά στα 715.989,12 ευρώ.

 ΕΟΠΠΕΠ

Ο ΕΟΠΠΕΠ δεν μισθώνει αλλά αντιθέτως στεγάζει τις υπηρεσίες του σε ιδιόκτητο κτήριο και επιπλέον έχει παραχωρήσει δωρεάν ακίνητο στη Θεσσαλονίκη που στεγάζεται το δημόσιο ΙΕΚ Μίκρας

 Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατέβαλε τα ακόλουθα ποσά για την μίσθωση ακινήτου όπου στεγάζονται τα γραφεία του Φορέα:

  • για το έτος 2022 το ποσό των 143.478,36 ευρώ σύμφωνα με την από 2-1-2018 σύμβαση μίσθωσης ακινήτου και
  • για το έτος 2023  το ποσό των 183.710,04 ευρώ όπως αναλύεται ως εξής:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 47.826,12 ευρώ (δικαίωμα χρήσης)
ΜΑΪΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 135.883,92 ευρώ σύμφωνα με το 10585/28-4-2023 Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου 2023-2029.

Η Ακαδημία Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών έχει τα εξής τρία (3) ιδιόκτητα ακίνητα τα οποία και χρησιμοποιεί για να στεγάσει τις υπηρεσίες της:

1) Μέγαρο Ακαδημίας Αθηνών επί της οδού Πανεπιστημίου αριθ.28, ]

2) Κτίριο επί της οδού Ηπίτου αριθ.3 (Αθήνα) και

3) Κτίριο επί της οδού Αναγνωστοπούλου αριθ.14 (Αθήνα).

Το ποσό που κατέβαλε η Ακαδημία Αθηνών για μισθώματα το έτος 2023 από τον Τακτικό της Προϋπολογισμό ,και αφορούν στο ακίνητο επί της Σόλωνος 84, ανέρχεται   σε  €41.544,00.

Πηγή: esos.gr

Share