Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού από την ΑΣΠΑΙΤΕ

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος λόγω έκτακτων αναγκών για την πρόσληψη εργαστηριακών συνεργατών απευθύνει η ΑΣΠΑΙΤΕ.Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία στο τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://aitiseis.aspete.gr/ και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 13 Νοεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.