Γ. Σ. Αμαρουσίου: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την θέση του Εμπορικού Διευθυντή

Στο πλαίσιο του προγράμματος για την πολυδιάστατη αναβάθμιση της επαγγελματικής λειτουργίας της, η ΚΑΕ Γ.Σ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896, απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Εμπορικού Διευθυντή. Ως εκ τούτου, καλείται κάθε ενδιαφερόμενη/ενδιαφερόμενος να αποστείλει το βιογραφικό της/του.

Αναλυτικά:

Θέση κάλυψης : Εμπορικός Διευθυντής (πλήρους απασχόλησης)

Περιγραφή θέσης – Καθήκοντα: Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών που αποσκοπούν στην Ανάπτυξη της ΚΑΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ μέσω εμπορικών δικαιωμάτων και χορηγιών. Διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης αγοράς.

 • Ενέργειες για απόκτηση και διαχείριση συνεργασιών (νέων και υφιστάμενων).
 • Συνεργασία και συντονισμός διαφορετικών ομάδων.
 • Δημιουργία και διατήρηση συμπράξεων με τους ενδιαφερόμενους.
 • Παρακολούθηση της απόδοσης των δραστηριοτήτων του Οργανισμού χρησιμοποιώντας βασικές μετρήσεις και εκπόνηση εκθέσεων προς την διοίκηση της ΚΑΕ

 

 • Απαιτούμενα προσόντα:
 • Εμπειρία ως εμπορικός διευθυντής ή άλλο σχετικό ρόλο
 • Κατανόηση σε βάθος των μεθόδων και της ανάλυσης έρευνας αγοράς.
 • Εμπορική συνείδηση σε συνδυασμό με στρατηγική νοοτροπία.
 • Εξαιρετικές ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Πτυχίο BSc/BA στην διοίκηση επιχειρήσεων, τα χρηματοοικονομικά ή σε σχετικότομέα. Άριστη γνώση υπολογιστών και συναφών business software
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

 

 • Επιθυμητά προσόντα:
 • Αναλυτική σκέψη & μεθοδικότητα.
 • Οργανωτικές δεξιότητες. Προσαρμοστικότητα & ευελιξία.
 • Διοικητικές, διαπραγματευτικές & επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας
 • Αντίστοιχη εμπειρία στον αθλητικό τομέα θα συνυπολογιστεί.

 

 • Οι ενδιαφερόμενες/ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο maroussikae@gmail.com και deltasportsservices@gmaiil.com, με καταληκτική ημερομηνία την 21η Ιανουάριου 2024, προσθέτοντας ως θέμα στο email : Εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσης Εμπορικού Διευθυντή
Share