Πρόγραμμα για νέους επιστήμονες από τον Τιτάνα και το ReGeneration Academy

Ο ΤΙΤΑΝ, σε συνεργασία με το ReGeneration και την Code.Hub, σχεδίασαν και υλοποιούν το ReGeneration Academy for Digital Acceleration | Data Science Lab – Powered by TITAN.

Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει την εξειδίκευση των νέων στον τομέα των δεδομένων, δίνοντας τους εφόδια που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας, ώστε να διεκδικήσουν θέσεις σε τομείς σχετικούς με την επιστήμη των δεδομένων.

Απευθύνεται σε νέους και νέες που έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους, έως 29 ετών, με εργασιακή εμπειρία από 0 έως 3 χρόνια πλήρους απασχόλησης, και πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό, σχετικά με την επιστήμη των δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ελληνικών ή ξένων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ/Κολλέγιο), μιας εκ των παρακάτω ακαδημαϊκών κατευθύνσεων:

Πληροφορικής, Μηχανικών υπολογιστών, Προγραμματισμού
Μαθηματικών, Στατιστικής
Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σχετικών με την επιστήμη των δεδομένων
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 100 ώρες, υλοποιείται σε διάστημα έξι εβδομάδων και περιλαμβάνει δύο special training & coding all-day events, ένα εκ των οποίων θα πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο TITAN, στο Καμάρι Βοιωτίας.

Μέσα από θεματικές όπως ο μετασχηματισμός και η οπτικοποίηση των δεδομένων, αλλά και η εισαγωγή στη μηχανική μάθηση (machine learning) και στην τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence), οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με θεμελιώδεις και καταλυτικές έννοιες στον τομέα της διαχείρισης, ανάλυσης και χρήσης των δεδομένων όπως εφαρμόζονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

H χρήση δεδομένων είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία των επιχειρήσεων και απαραίτητη προϋπόθεση στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων (data-driven decision-making).

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας του ReGeneration μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ η επιλογή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθεί το ReGeneration για όλα τα προγράμματα που υλοποιεί.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και τους partners, μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του προγράμματος:
ReGeneration Academy for Digital Acceleration | Data Science Lab – Powered by TITAN.

Πηγή: Αγγελική Μαρίνου, insider.gr

Share