Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι

Την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019, θα υπάρξει προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Λεωφ. Κηφισιάς στο Μαρούσι, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης δικτύων ηλεκτροφωτισμού, όπως αναφέρει σε σχετικλη ανακοίνωση η Ελληνική Αστυνομία.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο τμήμα της Λεωφ. Κηφισιάς μεταξύ των οδών Χωματιανού και Αμαρυσίας Αρτέμιδος, κατά τις ώρες από 9:30 έως 13:30 και αναμένεται να προκαλέσουν κυκλοφοριακή συμφόρηση τις παραπάνω ώρες.

Πηγή : Ελληνική Αστυνομία

Share