Επιτυχής η Ενημερωτική Εσπερίδα του Δήμου Αμαρουσίου για το Πρόγραμμα “AppInterN – Erasmus+ , Συνεργασία μεταξύ φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης και Επιχειρήσεων”

Τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, πραγματοποιήθηκε Ενημερωτική Εσπερίδα για το ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+ με τίτλο «Apprenticeship Inter-Νetwork: Bringing together Vocational Education and Training (VET) institutions and enterprises through a Network of Career Hubs» («Δια-Δίκτυο Μαθητείας: Προσέγγιση φορέων και ιδρυμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και επιχειρήσεων μέσω ενός Δικτύου Επαγγελματικών Κόμβων»).

Η Εσπερίδα επικεντρώθηκε στα αποτελέσματα του Προγράμματος και ιδιαίτερα στη διαδικτυακή πύλη AppInterN, εφαρμογή που λειτουργεί ως κόμβος επικοινωνίας και διασύνδεσης ανάμεσα σε εργοδότες και σπουδαστές/αποφοίτους, παρέχοντας στις δύο πλευρές πληροφορίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος για την ένταξη στην αγορά εργασίας. Ο Δήμος Αμαρουσίου συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα ως εταίρος και πιλοτικός Δήμος εφαρμογής. Λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Μαρούσι, ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της ανεργίας.

Τον χαιρετισμό του Δημάρχου Αμαρουσίου κ. Θεόδωρου Αμπατζόγλου μετέφερε η κα Κατερίνα Βουρλάκη, Εντεταλμένη Σύμβουλος Απασχόλησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΑ.

Ειδικότερα σημεία από τον χαιρετισμό του Δημάρχου:

«Είναι ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο που μπορεί να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην επίτευξη των στόχων των πολιτικών απασχόλησης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συναντά βασικές προτεραιότητες / πολιτικές της Δημοτικής μας Αρχής, που ευνοούν  την ανάπτυξη μόνιμης και σταθερής σχέσης, διάδρασης και συνεργασίας τόσο με την επιχειρηματική κοινότητα όσο και με την ΔΥΠΑ, στο τοπικό επίπεδο. Η διαδικτυακή εφαρμογή AppIntern, είναι ένας σύγχρονος ψηφιακός κόμβος, που συνδέει την Επαγγελματική Εκπαίδευση/ Κατάρτιση με την αγορά εργασίας. Συνδέει τελικά την προσφορά με τη  ζήτηση εργασίας προς όφελος των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων και αποτελεί εργαλείο εμπλουτισμού του ανθρώπινου δυναμικού και συνεπώς βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Είναι αναγκαία η ευρύτερη δυνατή αξιοποίησή του και ο Δήμος Αμαρουσίου μπορεί να συνεχίσει και μετά το πρόγραμμα να συμβάλλει σημαντικά στην εκπλήρωση των στόχων του».

Στη συνέχεια, η κα Κατερίνα Βουρλάκη ανάμεσα στα άλλα σημείωσε:

«Ο Δήμος Αμαρουσίου, ως επιχειρηματικό κέντρο της χώρας, υποστηρίζει δράσεις που εμπλέκουν την εκπαίδευση με τις ανάγκες της αγοράς. Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η ουσιαστική σύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ακριβώς αυτό το στόχο, ο οποίος ακουμπά άμεσα και στους στόχους του Δημάρχου μας κ. Θεόδωρου Αμπατζόγλου για τη διευκόλυνση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας και την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων».

Ο κος Ανάργυρος ΡούσσοςΥπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων ο οποίος ανάμεσα άλλων σημείωσε:

«O Δήμος μας έχει εκείνα τα δομικά συστατικά που μας επιτρέπουν να εξάγουμε σημαντικά συμπεράσματα, όσον αφορά την εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης, καταπολέμησης της ανεργίας και πάταξης της γραφειοκρατίας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της πολύ σύντομης παρουσίασης θέλω να αναφέρω πως το έργο AppInterN ταιριάζει απόλυτα με τη στρατηγική μας στόχευση, αλλά και με τον πυρήνα της πολιτικής της Δημοτικής μας Αρχής».

Η κα Αθανασία Θεοδωρίδου, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Δ.ΥΠ.Α) παρουσίασε συνολικά το πρόγραμμα, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Το Έργο αφορά τη δημιουργία τριών εθνικών επαγγελματικών κόμβων (portal) σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, με στόχο:

α)Να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των Επαγγελματικών Σχολών της ΔΥΠΑ, των σπουδαστών και αποφοίτων των σχολών, καθώς και των εργοδοτών και των άλλων φορέων που εμπλέκονται στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

β) Να μοιραστούν οι Επαγγελματικές Σχολές και οι ειδικότητες που προσφέρονται σε αυτές, πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας, τις τρέχουσες απαιτήσεις δεξιοτήτων, τις επαγγελματικές-τομεακές εξελίξεις και τις προοπτικές καριέρας/εργασίας σε συγκεκριμένες ειδικότητες.

Μέσω του ελληνικού portal  θα προσφέρονται από τους εργοδότες θέσεις Μαθητείας και Πρακτικής Άσκησης σε μαθητές και σπουδαστές ΕΠΑΣ και ΙΕΚ, καθώς και θέσεις απασχόλησης σε αποφοίτους. Παράλληλα οι απόφοιτοι θα ενημερώνονται για θέσεις Μαθητείας και θέσεις εργασίας που προσφέρονται από επιχειρήσεις στην περιοχή τους και θα μπορούν να αναρτήσουν το βιογραφικό τους αναφέροντας τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που κατέχουν.

Το Portal ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως μια «Ηλεκτρονική γειτονιά», που θα φέρει κοντά όλους τους εμπλεκόμενους στο πεδίο της Επαγγελμα;τικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης και θα μειώσει την απόσταση μεταξύ σπουδαστών/ αποφοίτων Επαγγελματικών σχολών και αγοράς εργασίας».

Ο κ. Ι. Παπαδημητρίου, Προϊστάμενος Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΔΥΠΑ παρουσίασε τη διαδικτυακή Πύλη AppInterN. Αρχικά αναφέρθηκε στο κομμάτι της εφαρμογής που είναι προσβάσιμο σε όλους όσοι αναζητούν πληροφορίες για τις Σχολές και τα προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΔΥΠΑ αλλά και για τις ειδικότητες και την αγορά εργασίας.  Στη συνέχεια παρουσίασε το κομμάτι που απευθύνεται στους εγγεγραμμένους χρήστες, δηλαδή στις σχολικές μονάδες, στους σπουδαστές και αποφοίτους των σχολών ΕΠΑΣ και ΙΕΚ της ΔΥΠΑ και στις επιχειρήσεις. Οι χρήστες αυτοί, μετά την εγγραφή τους, μπορούν να ανταλλάσσουν γρήγορα και εύκολα πληροφορίες, όπως βιογραφικά στοιχεία από πλευράς των σπουδαστών και αποφοίτων και θέσεις μαθητείας, πρακτικής άσκησης ή απασχόλησης, από πλευράς των επιχειρήσεων».

Ακολούθησε συζήτηση, με κύρια συμμετοχή/αναφορά αυτή της Συμβούλου του Δημάρχου κας Άννας Βαγιωνά, όπου έγιναν ενδιαφέρουσες επισημάνσεις από τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων. Όλες οι επισημάνσεις θα ληφθούν υπόψη τόσο από τη ΔΥΠΑ όσο και από τον Δήμο Αμαρουσίου.

 

Λίγα λόγια από τους φορείς – υπεύθυνους του προγράμματος

Το Έργο είναι διακρατικό και υλοποιείται από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), ως επικεφαλής εταίρο/συντονιστή, σε συνεργασία με τον Δήμο Αμαρουσίου, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΝΕ ΓΣΕΒΕΕ), τη ΣΤΕΓΗ Α.Ε. (θυγατρική του ΣΕΒ), τον Δήμο της Ρώμης (Roma Capitale), το Unitelma Sapienza, διαδικτυακό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συνδεδεμένο με το δημόσιο Πανεπιστήμιο Sapienza, την  PIMEC, συνομοσπονδία εργοδοτών της Καταλωνίας, και την  EVTA, Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

Share