Δημαιρεσίες για το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου

Σε ειδική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου 2019 στις 6 το απόγευμα στο δημαρχείο της πόλης (Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα) προκειμένου να διεξαχθούν οι δημαιρεσίες.

Οι δημαιρεσίες είναι οι εκλογικές διαδικασίες για τον ορισμό των αρμοδιοτήτων όσων μετέχουν στα δημοτικά συμβούλια. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχει προγραμματιστεί το ακόλουθο θέμα:

Εκλογή των µελών του προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Share