Ανατροπή στο Εκλογοδικείο: Η Ευτυχία Παρασύρη ορίζεται Δημοτική Σύμβουλος

Έπειτα από την προσφυγή και τη διαδικασία ένστασης αναφορικώς με τις ψήφους των Δημοτικών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023, το Εκλογοδικείο αποφάνθηκε πως τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου με τον συνδυασμό «Το Μαρούσι Ψηλά!», καταλαμβάνει η Ευτυχία Παρασύρη.

Το Εκλογοδικείο αποφάσισε πως ένα ψηφοδέλτιο το οποίο είχε σταυρό στην Ευτυχία Παρασύρη και είχε κριθεί άκυρο, τελικώς κρίθηκε ότι ήταν έγκυρο.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περάσει για μία ψήφο τον Μιχάλη Παπαδόπουλο και να εκλεγεί στη θέση του.

Share