περιβάλλον

Ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο για το χώρο που πρέπει να δώσουμε στο νερό στις πόλεις μας

Ευχαριστούμε το Σύλλογο Πολυδρόσου για το μικρό, αλλά κατατοπιστικό και έξυπνο βίντεο που κοινοποίησε και το οποίο εξηγεί πώς μπορούμε να μειώσουμε τις πλημμύρες…

Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κασταλία: η πράσινη πλευρά του Αμαρουσίου  

Για τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Κασταλία και τις δράσεις του σας έχουμε ενημερώσει πολλές φορές. Ο Σύλλογος είναι μια δυναμική φωνή στα ζητήματα του Αμαρουσίου…