γιορτή της μητέρας

Γιορτή της Μητέρας σήμερα! Γνωρίζετε πότε και γιατί καθιερώθηκε;

Μια παροιμία των Γίντις λέει πως ο Θεός έφτιαξε τις μαμάδες γιατί δεν μπορούσε να είναι παντού…