Φαρμακεία

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Καμπόλης Θεόδωρος

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 23, Μαρούσι 151 24 Ώρες: Ανοιχτά Κλείνει στις 9:00 μ.μ. Τηλέφωνο: 21 0802 5279

Φαρμακείο Γεωργία Πετρίτση

Διεύθυνση: Οδός Πεντέλης 46, Μαρούσι 151 26 Ώρες: Ανοιχτά ⋅ Κλείνει στις 8:00 μ.μ. Τηλέφωνο: 21 0806 2506