Μήνας: Δεκέμβριος 2018

Σε αυτούς τους αριθμούς καλούμε δωρεάν όταν υπάρχει βλάβη στη σταθερή ή κινητή τηλεφωνία

Τους αριθμούς τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, στους οποίους μπορούν οι καταναλωτές να απευθύνονται χωρίς χρέωση, για θέματα βλαβών, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να αποφεύγονται ενδεχόμενες…