Μεταξύ άλλων σημειώνει: «Ιδιαίτερη εντύπωση μας προκαλεί το γεγονός ότι τόσο ο δήμαρχος, όσο και ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας δήλωσαν άγνοια για την παραπάνω υπουργική απόφαση. Όπως προβλέπει η υπάρχουσα νομοθεσία, η εισαγωγή των μαθητών στην α΄ τάξη  του 1ου Γυμνασίου, την ερχόμενη σχολική χρονιά δεν θα γίνει βάσει των γεωγραφικών ορίων που ξέραμε μέχρι σήμερα, αλλά με ηλεκτρονική κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχει οποιοσδήποτε μαθητής κάτοικος της ευρύτερης περιοχής ακόμα εκτός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου. Η νομοθεσία, επίσης, προβλέπει ότι οι μαθητές από πειραματικά σχολεία συνδεδεμένα μεταξύ τους έχουν δικαίωμα εγγραφής στην επόμενη βαθμίδα χωρίς κλήρωση».

Αναλυτικά η ανακοίνωση.