Τα θέματα της Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου στις 24 Ιουλίου

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 στις 18:00 στο δημαρχείο της πόλης (Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

-Έκθεση Εσόδων – Εξόδων β΄ τρίμηνου οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Αμαρουσίου.

-Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Αρτεμις”» (ΟΚΟΙΠΑΔΑ).

-Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακείου (υπόθεση: Γαλανούδης Παντελής).

-Διαγραφή οφειλής από παράβαση ΚΟΚ (υπόθεση: Βατσίλας Παναγιώτης).

-Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από πρόστιμο για παραβάση ΚΟΚ (υπόθεση: Αρχοντής Ευστράτιος).

-Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από πρόστιμο για παραβάση ΚΟΚ (υπόθεση: Μόσχος Ευάγγελος).

-Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Αρτεμις”» (ΟΚΟΙΠΑΔΑ).

-Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2018.

-Έγκριση ή μη απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη για τον βρεφονηπιακό σταθμό Αμαρουσίου του ΕΦΚΑ (πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ).

-Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας για χρήση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank.

-Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δύο ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου.

-Έγκριση ή μη ενοικίασης εξεδρών για τη διοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Αμαρουσίου.

-Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 10164/8-3-2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ».

-Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 42295 / 18-09-2017 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της Ατομικής Επιχείρησης «ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ».

-Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 27857 / 26-06-2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και του πιστοποιημένου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη – ενεργειακές μελέτες «ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών.

-Τροποποίηση της με αριθμό 440/2016 Απόφασης για αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση των υφισταμένων δημοτικών κτηρίων (Πράξη: Εξοικονόμηση Ενέργειας Αμαρουσίου)».

-Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του έργου «Διανοίξεις – διαμορφώσεις οδών Δήμου Αμαρουσίου».

-Έγκριση ή μη 6ης παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου «Απορροή όμβριων υδάτων περιοχής Στουντίου Α».

-Έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο «Αρχιτςκτονική Μελέτη διαμόρφωσης της πλατείας Ευτέρπης» βάσει της αναθεώρησης της με αριθμό 20/2015 Άδειας Δόμησης.

-Έγκριση ή μη της επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο «Αγωγοί ομβρίων περιοχής Ν. Τέρμα Αμαρουσίου».

-Έγκριση ή μη των μελετών με τίτλο: α. «Αναβάθμιση υπαίθριου αθλητικού χώρου Δήμου Οδού Σισμανογλείου», β. «Αναβάθμιση υπαίθριου αθλητικού χώρου Δήμου Φραγκοκκλησσιάς» και γ. «Αναβάθμιση υπαίθριου αθλητικού χώρου οδού Ροδοδάφνης Δήμου Αμαρουσίου» κατόπιν ένταξης τους στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018.

-Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την αξιοποίηση της απαλλοτριωθείσας έκτασης στο κτήμα Καρέλλα.

-Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ «LIFE GrIn» LIFE 17 GIC/GR/000029, με τίτλο: Προώθηση της ενσωμάτωσης πράσινων υποδομών στον αστικό ιστό για τη βελτίωση της κυβερνητικής σε σχέση με την κλιματική αλλαγή στις πόλεις.

-Έγκριση ή μη εκτέλεσης Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Αμαρουσίου».

-Έγκριση Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμαρουσίου» της Πράξης: Δημιουργία και Λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας» Δήμου Αμαρουσίου με κωδικό ΟΠΣ «5002032».

-Έγκριση ή μη σύστασης προσωποπαγούς θέσεως (υπόθεση: Μαρία Βουκελάτου).

-Έγκριση ή μη: – της συμμετοχής των αιτούντων στην εμποροπανήγυρη της Κοιμήσεως Θεοτόκου στις 14/8 και 15/08/2018 στον Δήμο Αμαρουσίου – της πρότασης που αναφέρει ότι σε περίπτωση που προκύψουν κενές χωροθετημένες θέσεις μετά από την κλήρωση, που θα διεξάγει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ή εφόσον οι κληρωθέντες δεν πληρώσουν το ανάλογο παράβολο που αντιστοιχεί σε τέλος κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου, οι θέσεις θα διατίθενται στους εκπρόθεσμους αιτούντες άνευ κλήρωσης με απόφαση του αρμόδιου αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

-Ονοματοθεσία – μετονομασία οδών και πλατειών – Οριστική λήψη απόφασης.

-Επικαιροποίηση και συμπληρωματικές ρυθμίσεις του κανονισμού λειτουργίας του Ιστορικού – Εμπορικού Κέντρου.

-Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση ή μη μετατόπισης περιπτέρου στον Δήμο Αμαρουσίου, σε νέα θέση επί της οδού Σωρού 17».

-Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Εγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακών μελετών Πολεοδομικών Ενοτήτων στον Δήμο Αμαρουσίου» γ

Share