Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Αμαρουσίου Θ. Αμπατζόγλου με τους διευθυντές των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Συνάντηση γνωριμίας με τους Διευθυντές των δημοτικών σχολείων και τις Προϊστάμενες των νηπιαγωγείων του Δήμου Αμαρουσίου, είχε ο Δήμαρχος κ. Αμπατζογλου την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου στην αίθουσα του Δημαρχείου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κα Ελένη Βλάχου Σταματάκη, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Παναγιώτης Σαγρής, η Δημοτική Σύμβουλος και αναπληρώτρια Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Φανή Λέκκα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης Κτιρίων του Δήμου Αμαρουσίου κ. Κυριάκος Γαϊτανίδης και η σύμβουλος του Δημάρχου επί τεχνικών θεμάτων κα Αθηνά Ρέππου.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να ενημερωθεί ο κ. Αμπατζόγλου αναλυτικά για την κατάσταση των σχολείων του Δήμου, έπειτα από τις αυτοψιες που είχαν πραγματοποιήσει οι τεχνικές υπηρεσίες και είχαν συντάξει αναλυτικές εκθέσεις για το κάθε σχολείο και όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο.

Οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενες πήραν όλοι το λόγο μετά από την προτροπή του Δημάρχου και εξέθεσαν αναλυτικά τα θέματα που τους απασχολούν, όπως η καθαριότητα και η ανάγκη πρόσληψης πρωινών καθαριστριών, η επισκευή και η συντήρηση των σχολικών κτιρίων, η ανάγκη για ταχύτερη ανταπόκριση των συνεργείων των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, η ανάγκη για καλύτερη φύλαξη των κτιρίων κατά τις βραδινές ώρες από εξωσχολικούς που προκαλούν φθορές κ. α. Ο κ. Αμπατζόγλου άκουσε με πολλή προσοχή τους ομιλητές, έκανε έναν συνοψισμό των θεμάτων που τέθηκαν και δεσμεύτηκε να προχωρήσει κατά προτεραιότητα στην επίλυση των όποιων προβλημάτων υπάρχουν για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Συγκεκριμένα ο κ.Αμπατζόγλου ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Γνωρίζουμε πολύ καλά την κατάσταση στα σχολεία του Δήμου μας, δεδομένου ότι ή πρώτη μου εντολή αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά μου, αφορούσε  στην πραγματοποίηση αυτοψιών σε όλους τους σχολικούς χώρους, έτσι ώστε να επιληφθούμε των θεμάτων που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης και να προγραμματιστούν οι επόμενες ενέργειες. Η συνεργασία όλων των δντων με τις επιτροπές του Δήμου είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Στοχεύουμε σε εξεύρεση και απορρόφηση νέων πόρων όπως συμβαίνει με το πρόγραμμα Φιλόδημος. Επιπλέον αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη σε ορισμένες περιπτώσεις ,άμεσων παρεμβάσεων και αποκαταστάσεων όπου η γραφειοκρατία είναι τροχοπέδη. Γι αυτό το λόγο επιταχύνουμε τη διαδικασία δημιουργίας μηχανισμού άμεσης επέμβασης που θα έχει το δικό του προϋπολογισμό και δέσμευση συγκεκριμένου ανθρώπινου δυναμικού και μέσων, έτσι ώστε η σχολική κοινότητα να απολαμβάνει των βέλτιστων συνθηκών λειτουργίας. Τα ζητήματα καθαριότητας και ασφάλειας, είναι γνωστά και σύντομα θα παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας για την επίλυσή τους».

 

Share