Ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους, καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση η 30η/06/2023

Με διάταξη στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών  παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς τους Δήμους σε 36 ή ακόμη και σε 72 δόσεις με σχετικό επιτόκιο και μπορούν να υπαχθούν οι συνολικές οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η/11/2021 και έως την 1η/2/2023.

Παράλληλα, προβλέπεται και η δυνατότητα της αναβίωσης και παλαιότερων ρυθμίσεων οφειλών, που προέβλεπαν τη δυνατότητα καταβολής του οφειλόμενου και ρυθμιζόμενου ποσού σε μέχρι 100 δόσεις, όπως προέβλεπαν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4611/2919 και του Ν 4764/2020 και οι οποίες είχαν απωλεσθεί από τους οφειλέτες.

Η ρύθμιση των οφειλών προς τους Δήμους υπάγεται στο νόμο 5036/2023 στη διάταξη του άρθρου 90 του πολυνομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αλλά και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022, στην οποία διάταξη προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις και η σχετική διαδικασία.
Μετά την υποβολή της αίτησης και την ενεργοποίηση της σχετικής ρύθμισης θα παρέχονται στον οφειλέτη όλα τα ευεργετήματα που προβλέπει ο Ν. 4611/ 2019 και ο Ν.4764/2020, μεταξύ των οποίων η αναστολή όλων των μέτρων της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, καθώς και η δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.

Η αίτηση για υπαγωγή στη νέα ρύθμιση και την αναβίωση της απολεσθείσας ρύθμισης υποβάλλεται στον οικείο Δήμο μέχρι και την 30η/6/2023, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Δήμου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επισυνάπτεται η διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ του Ν. 5036.         

Share