Πρόσληψη καθηγητών Ξένων Γλωσσών, Ελληνικής Γλώσσας & Πληροφορικής στον Δήμο Αμαρουσίου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόληψη έως 15 εργαζομένων για την πλήρωση θέσεων ωρομίσθιων καθηγητών Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών, Ελληνικής Γλώσσας και Πληροφορικής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας έως οκτώ μήνες για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για την περίοδο 2018-2019.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018.

Οι απαραίτητες πληροφορίες:

Προκήρυξη

Περίληψη προκήρυξης 2018-2019

Παράρτημα γλωσσομάθειας

Αίτηση

 

Share