Πρόγραμμα Υποστήριξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας από τον Δήμο Αμαρουσίου

Ο Δήμος Αμαρουσίου υλοποιεί Πρόγραμμα Υποστήριξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας, με στόχο να ενθαρρύνει τη νεανική επιχειρηματικότητα, να ενδυναμώσει τη βιώσιμη και καινοτόμο επιχειρηματικότητα και να συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 2 έως 28 Φεβρουαρίου 2018.

Μέσα από μία σειρά θεματικών εργαστηρίων και συμβουλευτικής υποστήριξης σχετικά με την επιχειρηματική ιδέα, θα ακολουθηθεί μια διαγωνιστική διαδικασία, θα αξιολογηθούν και θα προκριθούν οι τρεις καλύτερες προτάσεις, που θα συνοδεύονται και από αντίστοιχα χρηματικά έπαθλα.

Στόχος του προγράμματος είναι να ενεργοποιήσει και να κινητοποιήσει νέες και νέους στον τομέα του καινοτόμου «επιχειρείν», προσφέροντάς τους δημιουργική δραστηριότητα καθώς, επίσης, προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα θα εκτυλιχθεί σε τρία στάδια:

Α’ στάδιο: Κατά το πρώτο στάδιο θα γίνει η γνωστοποίηση του προγράμματος και η υποβολή των αιτήσεων.

Β’ στάδιο: Κατά το δεύτερο στάδιο θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση για τη διάχυση του προγράμματος σε όλους τους εν δυνάμει υποψήφιους και ωφελούμενους. Περιλαμβάνεται η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα Business Plan και Marketing Plan, προώθησης πωλήσεων, και επιμορφωτικών σεμιναρίων – ημερίδων σε θέματα επιχειρηματικότητας, για τη βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μελών των ομάδων.

Γ΄ στάδιο: Αξιολόγηση των προτάσεων και διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη των καλύτερων επιχειρηματικών σχημάτων και ένταξή τους στη δομή στήριξης του προγράμματος.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την ανακοίνωση των τριών καλύτερων προτάσεων και την παραλαβή των επάθλων από τους νικητές (3.000 ευρώ για την πρώτη θέση, 2.000 ευρώ για τη δεύτερη θέση, 1.000 ευρώ για την τρίτη θέση), σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί περί τις αρχές του καλοκαιριού.

Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος Υποστήριξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αμαρουσίου είναι επιχειρηματικές ομάδες, με τη μορφή υπό σύσταση ή υφιστάμενων εταιρειών, που προτείνουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα είναι ένα τουλάχιστον μέλος του κάθε νεοφυούς σχήματος να ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 18 – 40 ετών.

Στους στόχους του προγράμματος σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, περιλαμβάνονται: α) η διάδοση και στήριξη του «επιχειρείν», β) η στήριξη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας, γ) η δημιουργία προϋποθέσεων για προσέλκυση καινοτόμων ιδεών και νέων ομάδων – επιχειρηματιών, δ) η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης από έμπειρους συμβούλους – μέντορες, που θα ανταποκρίνεται στις διαγνωσμένες ανάγκες της κάθε ομάδας και θα καλύπτει εξατομικευμένα τα κενά της, ε) η παροχή σεμιναρίων επιχειρηματικότητας σε επιλεγμένες ομάδες, στ) τρόποι διασύνδεσης των συμμετεχόντων με την πραγματική αγορά, ζ) η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση φορέων χρηματοδότησης καινοτόμων σχεδίων.

Η αίτηση καθώς και ο οδηγός του προγράμματος είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αμαρουσίου.

Η παραλαβή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα γίνεται καθημερινά Δευτέρα – Παρασκευή κατά τις ώρες 8 π.μ. – 3 μ.μ., στο δημαρχείο Αμαρουσίου (γραφείο Απασχόλησης, Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης (Βασιλίσσης Σοφίας 9, 3ος όροφος).

Πληροφορίες στα στοιχεία επικοινωνίας:
Αλίκη Θεοδώρου, atheodorou@maroussi.gr, τηλ. 213 2038317.

Με την ευκαιρία της έναρξης του προγράμματος Νεανικής Επιχειρηματικότητας ο δήμαρχος Αμαρουσίου και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε:

«Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, μέσα από βιώσιμες και καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, αποτελεί βασικό πυλώνα για την ανασυγκρότηση της εθνικής μας οικονομίας. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για να πατάξουμε τη μάστιγα της ανεργίας ανάμεσα στους νέους μας. Ως Τοπική Αυτοδιοίκηση στηρίζουμε τη νεολαία της πατρίδας μας. Αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία, αναδεικνύουμε κάθε βιώσιμη επιχειρηματική ιδέα. Ενεργοποιούμε τους νέους μας, τους προσφέρουμε σύγχρονα εργαλεία επιμόρφωσης, ανοίγουμε τον δρόμο και σε άλλους νέους για να ακολουθήσουν, δημιουργούμε ένα ρεύμα βιώσιμης ανάπτυξης – ελπίδα για το μέλλον της νεολαίας και της πατρίδας μας».

Share