Πρόγραμμα Εκλογής για την διενέργεια των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023

Ο Δήμος Αμαρουσίου ανακοινώνει τα προγράμματα Εκλογής για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, καθώς και τα καταστήματα ψηφοφορίας ανά Εκλογική Περιφέρεια.

 

Επισυνάπτονται:


Πρόγραμμα εκλογής Δημοτικών Εκλογών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 8_10_2023

Πρόγραμμα εκλογής Περιφερειακών εκλογών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 8_10_23

Καταστήματα Ψηφοφορίας

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Share