Ποια είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων το Δεκαπενταύγουστο;

Ο Δεκαπενταύγουστος θεωρείται εκ του νόμου υποχρεωτική αργία. Γι’ αυτό το λόγο, όσοι εργαζόμενοι απασχοληθούν αυτή τη μέρα, δικαιούνται προσαύξησης στο ημερομίσθιο ή το μισθό τους ως ακολούθως:

Αν ο εργαζόμενος αμείβεται με ημερομίσθιο, καταβάλλεται το ορισμένο ημερομίσθιό του με προσαύξηση 75%..

Αν ο εργαζόμενος αμείβεται με μηνιαίο μισθό, τότε:

  • Αν πρόκειται για επιχείρηση που αργεί κατά τις Κυριακές και τις αργίες και εκτάκτως θα λειτουργήσει το Δεκαπενταύγουστο, οφείλεται το 1/25 του μισθού και επιπλέον προσαύξηση 75%.
  • Αν πρόκειται για επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νόμιμου μισθού.

Προσέξτε ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με ημέρα υποχρεωτικής αργίας!