Κίνδυνος έμφραξης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων επί των οδών Τυμφρηστού και Παμίσου

Με επιστολή η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου ενημερώνει τους κατοίκους των όμορων ιδιοκτησιών στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων των οδών Τυμφρηστού και Παμίσου για την κίνδυνο έμφραξης του αγωγού, λόγω συσσώρευσης απορριμμάτων και παράλληλα εφιστά την προσοχή για την ορθολογική χρήση της αποχέτευσης, προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή λειτουργία του δικτύου και η προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Ειδικότερα, στην επιστολή αναφέρεται:

«Σας γνωρίζουμε ότι, μετά την ολοκλήρωση του έργου ανακατασκευής του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων των οδών Τυμφρηστού και Παμίσου, η ανάδοχος εργοληπτική εταιρεία «D.M.P. ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», στα πλαίσια του υποχρεωτικού χρόνου συντήρησης, διενεργεί τακτικούς ελέγχους στο έργο.

Ειδικότερα και προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή έμφραξη του αγωγού λόγω συσσώρευσης απορριμμάτων, η ανάδοχος εταιρεία μερίμνησε για την τοποθέτηση συρμάτινου κιβωτίου συλλογής στο τερματικό φρεάτιο της οδού Τυμφρηστού.

Κατά τη διενέργεια πρόσφατου ελέγχου από την ανάδοχο εταιρεία, η Υπηρεσία μας ενημερώθηκε, με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, για την πλήρωση του προαναφερόμενου συρμάτινου κιβωτίου με πλήθος απορριμμάτων τα οποία, σε περίπτωση που αυτό δεν είχε τοποθετηθεί, θα είχαν προκαλέσει την έμφραξη του αγωγού αποχέτευσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις όμορες ιδιοκτησίες από τα αναβλύζοντα λύματα.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή δεν είναι πρακτικά δυνατό να ελεγχθεί το φαινόμενο της ρίψης ακατάλληλων για τον αγωγό αποχέτευσης απορριμμάτων, σας εφιστούμε την προσοχή στην ορθολογική χρήση της αποχέτευσης, προς αποφυγή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον τα οποία βλάπτουν, αφενός την ορθή λειτουργία του δικτύου και αφετέρου, τη δημόσια υγεία.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία.»

Share