Θ. Αμπατζόγλου: “Οι Μαρουσιώτες περιμένουν από εμάς αποτελέσματα”

Ο δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου καθοδήγησε τη διευρημένη σύσκεψη για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019 – 2023 του Δήμου, με τη συμμετοχή των αντιδημάρχων, των προέδρων των Νομικών Προσώπων και των επικεφαλής όλων των Διευθύνσεων του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο κ. Θ. Αμπατζόγλου, έθεσε τους στόχους ανά Διεύθυνση με οδηγό το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό. Διατύπωσε την ανάγκη για τη δημιουργική συνεργασία όλων των υπηρεσιών και για την όσο το δυνατό καλύτερη αποτύπωση των πραγματικών επιχειρησιακών αναγκών αλλά και των μελλοντικών, με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, αλλά και τις διαμορφούμενες τάσεις. Σκοπός, τόνισε ο δήμαρχος, είναι να βελτιώνεται αισθητά η καθημερινότητα των πολιτών και το Μαρούσι να βάζει τις βάσεις για τα μεγάλα έργα πνοής που τόσο έχει ανάγκη.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο κ. Θ. Αμπατζόγλου δήλωσε:

«Το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου μας πρέπει να γίνει επιχειρησιακό εργαλείο ανάπτυξης και ευημερίας για το Μαρούσι. Πρέπει να είναι ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο. Έδωσα τις βασικές πολιτικές κατευθύνσεις σε όλους τους εμπλεκομένους για την εκπόνησή του. Για το ίδιο θέμα διαβουλευόμαστε παράλληλα και συνεχώς με τους φορείς της πόλης μας. Οι Μαρουσιώτες περιμένουν από εμάς αποτελέσματα όχι μόνο σε βάθος τετραετίας, αλλά και άμεσα που σχετίζονται με την καθημερινότητά τους. Με σωστό προγραμματισμό, με σύνθεση και με τις κατάλληλες κινήσεις θα καταφέρουμε να δώσουμε μία νέα ώθηση στο Μαρούσι που όλοι αγαπούμε».

Share