Εκσυγχρονίζονται τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ με Wi-Fi και «έξυπνο» εισιτήριο

Τα γνωστά σε όλους μας ΚΤΕΛ έχουν μπει σε τροχιά εξέλιξης και εκσυγχρονισμού, με σκοπό να προσαρμοστούν στις σύγχρονες ανάγκες. Συγκεκριμένα, οι αναβαθμίσεις αφορούν σύγχρονες υπηρεσίες, όπως ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τα δρομολόγια, «έξυπνο εισιτήριο» αλλά και ασύρματη σύνδεση στο Ίντερνετ.

Σύμφνα με τη σχετική απόφαση, ξεκινάει σε λίγο καιρό, η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση του ΕΣΠΑ, με τίτλο «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου».

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι τα Αστικά και Υπεραστικά ΚΤΕΛ που έχουν μορφή ΑΕ (Ανώνυμης Εταιρείας) ή Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ).

Επενδυτικά σχέδια και επιδότηση

Για προτάσεις που αφορούν σε αστικά ΚΤΕΛ που διαθέτουν μέχρι 15 λεωφορεία: έως 140.000 και από 16 λεωφορεία και πάνω: έως 330.000.

Για προτάσεις που αφορούν σε υπεραστικά ΚΤΕΛ που διαθέτουν μέχρι 20 λεωφορεία έως 165.000 και από 21 λεωφορεία και πάνω: έως 330.000.

Το ύψος της επιδότησης ορίζεται στο 60%.

Επιδοτούμενες δαπάνες

Χρηματοδοτούνται δαπάνες που αφορούν σε:

-Συστήματα Έξυπνου Εισιτηρίου

-Συστήματα προγραμματισμού και βελτιστοποίησης δρομολογίων

-Συστήματα Τηλεματικής & Πληροφόρησης επιβατών

Συστήματα Ψυχαγωγίας & ενημέρωσης εντός του λεωφορείου

-Συστήματα Wi-Fi εντός των οχημάτων

-Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών

Να σημειωθεί ότι, η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Στόχος είναι η παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό αλλά και η επίτευξη καλύτερης διαχείρισης του στόλου των λεωφορείων και του ανθρώπινου δυναμικού μέσω των εγκατεστημένων εφαρμογών και της συλλογής των δεδομένων από τα οχήματα, τις στάσεις και τους αυτόματος πωλητές. Επίσης θα γίνεται πληρέστερος οικονομικός έλεγχος των εισιτηρίων και της διασύνδεσης των αυτόματων πωλητών με το κεντρικό σύστημα του φορέα λειτουργίας (back-office συστήματα), μειώνοντας έτσι τα λειτουργικά κόστη, ενώ στόχος είναι όλα τα συστήματα των φορέων λειτουργίας να διασυνδέονται με την κεντρική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εισιτηρίου του Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. έως τις 5.00 μ.μ.

Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 8.00 π.μ έως τις 7.00 μ.μ.

 

Share