Εγγραφές νέων μελών στη Φωτογραφική Λέσχη Αμαρουσίου

Η Φωτογραφική Λέσχη Αμαρουσίου αναζητάει νέα μέλη που θα στηρίξουν το έργο της και θα προσθέσουν δημιουργικότητα και αγάπη για τη φωτογραφία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Λέσχης, όσοι επιθυμούν μπορούν να γίνουν τακτικά μέλη. Έχει προγραμματιστεί συνάντηση την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου στις 19.00 στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου (Βασ, Σοφίας 85, 1ος όροφος).

Οι σκοποί της Λέσχης είναι καλλιτεχνικοί – πολιτιστικοί, μορφωτικοί και εκπαιδευτικοί με κύριο στόχο να φέρνει κοντά ερασιτέχνες που αγαπούν την τέχνη της φωτογραφίας, μέσα από μαθήματα, διαλέξεις, σεμινάρια, φωτογραφικές εκθέσεις, φωτογραφικές εξορμήσεις, εμπλουτίζοντας εποικοδομητικά τις γνώσεις τους και υποστηρίζοντας την καλλιτεχνική τους πορεία και αναζήτηση με την κοινοποίηση και την προβολή αυτής σε ευρύτερο κοινό χωρίς οικονομικό όφελος.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Για να εγγραφεί κάποιος μέλος της Λέσχης μας πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το ΔΣ αποφαίνεται επί της αιτήσεως μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της και εφόσον την κρίνει βάσιμη, την αποδέχεται και με απόφασή του διατάσσει την εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο μελών του Σωματείου, διαφορετικά την απορρίπτει. Εάν η αίτηση απορριφθεί από το ΔΣ, ο αιτών μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση η οποία αποφαίνεται οριστικά για την αποδοχή της αιτήσεως του ή μη.
Περισσότερες πληροφορίες στο καταστατικό μας,
ΑΡΘΡΟ 5 – ΜΕΛΗ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Share