Δικαιολογητικά ένταξης στις δομές παροχής βασικών αγαθών Δήμου Αμαρουσίου

Στο πλαίσιο των πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ο Δήμος Αμαρουσίου λειτουργεί Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο και Συσσίτιο για τη στήριξη ευάλωτων και ευπαθών ομάδων. Η λειτουργία τους χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Αττική  2014 – 2020» και στηρίζει εκατοντάδες δημότες σε καθημερινή ή τακτική βάση.

Σε σταθερή και τακτική βάση διανέμονται τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία και παιχνίδια κ.α., σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Επιπλέον, καθημερινά προσφέρονται συσσίτια σε σταθερή και τακτική βάση σε ευάλωτα νοικοκυριά που χρειάζονται στήριξη και βοήθεια. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο παντοπωλείο δέχεται δωρεές από επιχειρήσεις και πολίτες, οι οποίες είναι κρίσιμες για την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Στο πλαίσιο των πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ο Δήμος Αμαρουσίου λειτουργεί Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο για τη στήριξη ευάλωτων και ευπαθών ομάδων. Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και στο Κοινωνικό Φαρμακείο μπορούν να απευθύνονται όλοι οι  κάτοικοι της περιοχής που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.

Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων είναι το εισόδημα, ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία και προβλήματα υγείας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφα):

– Εκκαθαριστικό Ε1, Ε9

– Ταυτότητα

– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

– Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο

– Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο.

Για κάθε αίτηση πραγματοποιείται κατ’ οίκον κοινωνική έρευνα από Κοινωνικό Λειτουργό της υπηρεσίας.

Share