Για την προστασία του Πάρκου Συγγρού δεν παρκάρουμε στις εισόδους

Οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές και ο κίνδυνος πυρκαγιάς συνεχώς αυξάνεται. Γι’ αυτό τον λόγο το Ινστιντούτο Γεωπονικών Επιστημών ΝΠΔΔ τοποθέτησε επιπρόθετα πινακίδες ενημέρωσης του κοινού για την απαγόρευση στάθμευσης σε ολες τις πύλες του Κτήματος Συγγρού.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του στο Facebook “για την προστασία του Δάσους Συγγρού είναι αναγκαία η απρόσκοπτη διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων από τις αντίστοιχες πύλες εισόδου στο Κτήμα Συγγρού. Τοποθετήθηκαν επιπρόσθετα πινακίδες ενημέρωσης του κοινού για την απαγόρευση στάθμευσης σε όλες τις πύλες του Κτήματος Συγγρού, καθώς παρατηρήθηκαν έντονα προβλήματα μπλοκαρίσματος των εισόδων από οχήματα πολιτών την τελευταία περίοδο, ενώ η αφαίρεση πινακίδων από την Τροχαία τα τελευταία χρόνια δεν έχει φέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Είναι ευθύνη όλων μας να σεβόμαστε τους κανονισμούς για την πρόληψη πυρκαγιών, την προστασία του δάσους και των ζωών μας!”

 

Share