Αναβαθμισμένη η Ελλάδα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών

Σύμφωνα με την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών «e-Governemnt Survey 2018», η Ελλάδα αξιολογήθηκε θετικά και βρέθηκε ανάμεσα σε χώρες όπως η Κορέα, η Αυστραλία και ο Καναδάς.

Η έκθεση αναβάθμισε κατά 8 θέσεις τη χώρα μας σε σχέση με τον γενικό δείκτη (EGDI), τοποθετώντας την στην 35η από την 43η το 2016. Μάλιστα, τα αποτελέσματα είναι ακόμη καλύτερα σε επιμέρους δείκτες, όπως στον δείκτη ηλεκτρονικής συμμετοχής (E-participation) σε σχέση με τον οποίο η χώρα αναβαθμίζεται κατά 31 θέσεις. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η έκθεση “e-Governemnt Survey” -η μόνη παγκοσμίως που αξιολογεί το καθεστώς ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όλων των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών- βασίζεται στην ανάλυση της προόδου μιας χώρας στη χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στο πώς αυτή μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των αναδυόμενων θεμάτων της δημόσιας διοίκησης αλλά και να υποστηρίξει την υλοποίηση των διεθνώς συμφωνημένων αναπτυξιακών στόχων.

Η έρευνα παρακολουθεί την πρόοδο της ανάπτυξης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω του δείκτη ανάπτυξης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (EGDI), που καταμετρά την ετοιμότητα και την ικανότητα της Δημόσιας Διοίκησης ενός κράτους στη χρήση της τεχνολογίας στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών, ενώ ο δείκτης ηλεκτρονικής συμμετοχής (E-participation) παράγεται ως συμπληρωματικός δείκτης, εστιάζοντας στη χρήση των online υπηρεσιών από τις κυβερνήσεις στους πολίτες, της ηλεκτρονικής διαβούλευσης και της συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων διαδικασιών.

 

 

Share