Έως τις 27 Ιουνίου οι εγγραφές στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αμαρουσίου

Δημιουργία ιστοσελίδας, ηλεκτρονική εφημερίδα, επεξεργασία κειμένου είναι μόνο μερικά από τα προγράμματα που θα τρέξουν από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2019 στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αμαρουσίου.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αμαρουσίου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

1

            3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)

50

2

            3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)

50

3

            3.3 Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)

50

4

            3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

25

5

           3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media)

25

6

           3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας

50

7

           3.7 Ηλεκτρονική εφημερίδα

50

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις συμμετοχής από τις 21 – 27 Ιουνίου 2019, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας  9 & Δ. Μόσχα),Τμήμα Υποστήριξης Δομών Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου,2ος όροφος. Τηλ. 2132038294-295-296, email: paideia@maroussi.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται από τον Δήμο Αμαρουσίου,  το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης ) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».