Υιοθεσία στην Ελλάδα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η υιοθεσία είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός που αποσκοπεί στην οικογενειακή και κοινωνική αποκατάσταση του παιδιού που για διάφορους λόγους δεν μπορεί να ζήσει με τη φυσική του οικογένεια.

Σύμφωνα με στοιχεία από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2007), πάνω από 2.000 παιδιά τυπικής ανάπτυξης ή και με αναπηρίες, βρίσκονται σε κρατικά, δημοτικά και ιδιωτικά ιδρύματα στη χώρα μας.

Στη χώρα μας υιοθετούνται λιγότερο από 500 παιδιά κάθε χρόνο. Από αυτά μόνο το 1/5ο αφορά στα παιδιά που προστατεύονται σε Ιδρύματα.

Στην Ελλάδα υπάρχουν τρεις τρόποι υιοθεσίας οι οποίοι θεωρούνται νόμιμοι:

-Η κρατική υιοθεσία

-Η διακρατική και

-Η ιδιωτική

Στην κρατική υιοθεσία εμπλέκονται οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς, τόσο για να πιστοποιήσουν την καταλληλότητα των ζευγαριών όσο και για να υποδείξουν το παιδί, που επίσης βρίσκεται σε κρατικό φορέα φιλοξενίας.

Από την άλλη πλευρά, στην ιδιωτική υιοθεσία δε χρειάζεται η διαμεσολάβηση κάποιου ιδρύματος παρά μόνο λίγο πριν το δικαστήριο που η «Κοινωνική Υπηρεσία της Περιφέρειας» πραγματοποιεί την κοινωνική έκθεση, προς χρήση της δικαστικής διαδικασίας.

Όσον αφορά τη διακρατική υιοθεσία, όπου το παιδί προέρχεται από άλλο κράτος, για τη διαδικασία μεσολαβούν συγκεκριμένες περιφέρειες αλλά και η διεύθυνση Οικογένειας και Παιδιού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Διαδικασία αίτησης υιοθεσίας

Όλοι όσοι υποβάλλουν αίτηση υιοθεσίας συνεργάζονται τουλάχιστον με δύο κοινωνικούς λειτουργούς, με ψυχολόγο και αν χρειαστεί και με άλλους ειδικούς. Η περίπτωση τους, πριν καταλήξει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα, συζητιέται σε διεπιστημονική επιτροπή. Πάντως για όλη τη διαδικασία καθοριστική είναι η ημερομηνία, κατά την οποία κατατέθηκε η πλήρης αίτηση.

Φάση 1

Πρακτικά μόλις γίνει η αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι μπαίνουν στη λίστα συνεργασίας. Στο πρώτο στάδιο της αξιολόγησης εξετάζεται αν τηρούνται τα «τυπικά κριτήρια», όπως για παράδειγμα η ηλικία, τα ποινικά μητρώα κτλ. Η οικονομική κατάσταση εκτιμάται ως ικανοποιητική αν μπορεί στο δικαστήριο να αποδειχθεί ότι θα εξασφαλίζει στο παιδί τα βασικά αγαθά, μέσα στα οποία εννοείται το ατομικό του δωμάτιο.

Φάση 2

Στη συνέχεια ακολουθεί το στάδιο της οικογενειακής μελέτης, που περιλαμβάνει συνεντεύξεις με κοινωνικό λειτουργό στο γραφείο και στο σπίτι, συνεργασία με το συγγενικό περιβάλλον, συνεργασία με ψυχολόγο, με άλλο κοινωνικό λειτουργό ή άλλο ειδικό (γιατρό, ψυχολόγο ή νομικό) και διαρκεί περίπου 7 με 8 μήνες.

Φάση 3

Στην τελευταία φάση προβλέπεται στάδιο προετοιμασίας ή ενίοτε συστηματικής εκπαίδευσης.

Το δεύτερο στάδιο ολοκληρώνεται χρονικά περίπου στα 2 με 3 χρόνια από τη στιγμή της αίτησης. Μετά έρχεται το στάδιο της αναμονής, πότε δηλαδή θα ελευθερωθεί νομικά ένα παιδί για υιοθεσία και πότε θα έρθει η σειρά του ζευγαριού. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει και πάνω από 4 χρόνια.

Το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ»

Το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ» αποτελεί έναν από τους κύριους φορείς παιδικής προστασίας στη χώρα. Είναι Ν.Π.Δ.Δ., εποπτεύεται και επιχορηγείται από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Δεν αρκεί ένα ζευγάρι που δεν έχει παιδιά να θέλει να υιοθετήσει. Χρειάζεται ωριμότητα, ευαισθησία, προετοιμασία, για να αντιμετωπίσει τις ειδικές ανάγκες του θετού παιδιού.

Το Κέντρο Βρεφών Η ΜΗΤΕΡΑ πιστεύει ότι η σωστή επιλογή θετής οικογένειας για το κάθε παιδί και η προετοιμασία του παιδιού, των θετών γονέων και των φυσικών γονέων προσφέρουν τις περισσότερες εγγυήσεις για τη καλή έκβαση της υιοθεσίας και την εξασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού.

Οι υιοθεσίες παιδιών που ετησίως διεκπεραιώνει το ΜΗΤΕΡΑ δεν υπερβαίνουν τις 35, αρκετές από τις οποίες αφορούν παιδιά με προβλήματα υγείας και ψυχοκινητικής εξέλιξης.

Αντιθέτως οι αιτήσεις που ετησίως υποβάλλονται στο ΜΗΤΕΡΑ ανέρχονται στις 150-200, με αποτέλεσμα τη μακρά αναμονή των ενδιαφερομένων για να έλθει η σειρά τους να υιοθετήσουν.

Ο νέος νόμος που ψηφίστηκε πριν κάπους μήνες, στόχο έχει να επιφέρει επίσπευση και απλούστευση των διαδικασιών υιοθεσίας, χαρτογράφηση των παιδιών που φιλοξενούνται στα ιδρύματα, των ίδιων των ιδρυμάτων αλλά και των υποψήφιων γονέων, καθώς και νέα εργαλεία παρακολούθησης των δράσεων παιδικής προστασίας, τα οποία φιλοδοξεί να καθιερώσει στην Ελλάδα.

Κατά κοινή ομολογία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με αυτή την νομοθετική παρέμβαση επιδιώκεται η μείωση του χρόνου αναμονής που έφτανε έως τα έξι χρόνια, λειτουργώντας αποθαρρυντικά για πολλά ζευγάρια, που τελικά κατέφευγαν σε παράνομες μεθόδους. Με το νέο νόμο, θα απαιτούνται οκτώ ως δώδεκα μήνες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατ’ εκτίμηση της αρμοδίας Υπουργού).

Το ΜΗΤΕΡΑ τηρεί αυστηρά και με διαφάνεια τη σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις υιοθεσίας. Επιλέγει από τους ενδιαφερόμενους να υιοθετήσουν που απευθύνονται σ’ αυτό , εκείνες τις οικογένειες που εγγυώνται την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη των παιδιών που προστατεύει.

Εφαρμόζει πρόγραμμα μηνιαίων ενημερωτικών συγκεντρώσεων για ενδιαφερομένους να υιοθετήσουν και κατά περιόδους πραγματοποιεί προγράμματα ομαδικής προετοιμασίας και συμβουλευτικής ζευγαριών προς υιοθεσία.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

2132015787, 2132015788, 2102627155

Share