Την κατασκευή νέας πεζογέφυρας στο ύψος της Αγίου Κωνσταντίνου ανακοίνωσε ο Δήμος Αμαρουσίου

Νέα σύγχρονη πεζογέφυρα στη θέση ΗΒΗ στον άξονα της Λεωφ. Κηφισίας ετοιμάζει σύμφωνα με ανακοίνωσή του ο Δήμος Αμαρουσίου.

Μετά την ολοκλήρωση του φακέλου με όλες τις μελέτες, το έργο «Ασφαλής προσπέλαση Λεωφ. Κηφισίας από πεζούς και ΑμεΑ στη θέση ΗΒΗ, για την προώθηση της διασύνδεσης των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου με το Ανατολικό Μαρούσι» βρίσκεται σε τελικό στάδιο δημοπράτησης.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Δήμου, πρόκεται για ένα έργο που απαντά οριστικά στο πάγιο αίτημα διερχόμενων πεζών, κατοίκων και επισκεπτών στο Μαρούσι, για ασφαλή διέλευση κατά πλάτους του άξονα της Λεωφ. Κηφισίας σε εκείνες τις γειτονιές της πόλης.

Μετά τις δύο άλλες πεζογέφυρες, που συνδέουν τις δύο πλευρές της Λεωφόρου Κηφισίας στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου, η διοίκηση του Δήμου θέλοντας να ενισχύσει την προσβασιμότητα, την ασφάλεια των πεζών, αλλά και την καλύτερη διασύνδεση των γειτονιών εκατέρωθεν του οδικού άξονα της Λεωφόρου, ξεκινά το αμέσως επόμενο διάστημα την κατασκευή μίας τρίτης πεζογέφυρας, στο ύψος της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ.

 

Share