Ξεκινάει η υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο Μαρούσι

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αμαρουσίου, σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου. Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάδειξη του αναδόχου, ξεκινά η εκπόνηση της μελέτης, συνολικού προϋπολογισμού 178.000 ευρώ, για την υλοποίηση του Σχεδίου.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου επισημαίνει:

Με το ΣΒΑΚ επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί η αστική κινητικότητα ως ένα πεδίο που συνθέτει και επιλύει ταυτόχρονα κυκλοφοριακά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Η εκπόνηση του Σχεδίου αντλεί εργαλεία και προσεγγίσεις από τον κυκλοφοριακό, τον συγκοινωνιακό, τον πολεοδομικό, τον αστικό, τον περιβαλλοντικό και τον συμμετοχικό σχεδιασμό.

Υπό αυτή την έννοια το ΣΒΑΚ αντιμετωπίζει τα ζητήματα της αστικής κινητικότητας σε συνάρτηση με τις χρήσεις γης, το αστικό πράσινο, την οργάνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, τις αστικές υποδομές, την καθημερινότητα, την κοινωνικότητα και τις ανάγκες των κατοίκων. Επίσης, συνυπολογίζει τις ανάγκες των εργαζομένων και των επισκεπτών, την ενεργειακή απόδοση της πόλης, καθώς και τη φυσιογνωμία αυτής.

Σύμφωνα με την κατάσταση και σε σχέση με το υπάρχον σύστημα μεταφορών της πόλης τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στον κακό κυκλοφοριακό και πολεοδομικό σχεδιασμό όπως, επίσης, στη μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων.

Συνοπτικά τα βήματα που θα ακολουθήσει η συγκεκριμένη μελέτη είναι:

-Καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τη συλλογή δεδομένων, ανάλυση, ερμηνεία, αξιολόγηση και προσδιορισμός προβλημάτων.
-Προσδιορισμός πλεονεκτημάτων περιοχής της πόλεως Αμαρουσίου.
-Καθορισμός κατεύθυνσης και στόχων, και εκπόνηση εναλλακτικών σεναρίων.
-Αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων και επιλογή του βέλτιστου σεναρίου.
-Σύνταξη χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού βέλτιστου σεναρίου και οριστικοποίηση του ΣΒΑΚ.

Share