Ανακύκλωση: Πρόγραμμα συλλογής χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων στο Μαρούσι!

Ο Δήμος Αμαρουσίου προχωράει σε μια νέα δράση ανακύκλωσης, με την εφαρμογή προγράμματος συλλογής χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων, τα οποία προκύπτουν ως κατάλοιπο της παραγωγικής δραστηριότητας επιχειρήσεων εστίασης, νοσοκομείων, νοικοκυριών κ.ά.

Η συλλογή και η ενεργειακή αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων είναι πολύ σημαντική για τη βιωσιμότητα και την προστασία του Περιβάλλοντος.

Με τη σωστή διαχείρηση και αξιοποίησή τους, μπορούν να μετατραπούν με χημική επεξεργασία σε βιοντίζελ, ένα ανανεώσιμο βιοκαύσιμο με καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει ο Δήμος Αμαρουσίου, με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα συμβάλλουμε:

-Στην παγκόσμια προσπάθεια για την αντιστροφή των κλιματικών αλλαγών και στην προστασία του περιβάλλοντος.
-Στο περιορισμό των εισαγομένων ορυκτών καυσίμων και στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
-Στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ.
-Στην προστασία που πλανήτη και της διατροφικής αλυσίδας.
-Στη μείωση των εκπομπών αερίων που ευθύνονται για τη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Οι κάτοικοι μπορούν να παραδόσουν τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια στα εξής σημεία:

-Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας & Δ. Μόσχα)
-Αμαξοστάσιο Δήμου Αμαρουσίου (Αμαρουσίου Χαλανδρίου 41)
-Κεντρικό ΚΑΠΗ (Περικλέους 22)
-ΚΕΠ Κοκκινιάς ( Μεσογείων 82)
-ΚΑΠΗ Πλατείας Εργατικών Κατοικιών.

Share